Formuliere wat gebruik word in ons kerk


Vir die aflĂȘ van geloofsbelydenis:


AflĂȘ van Geloofsbelydenis


Vir doop:


Doop van verbondskinders


Doop van volwassenses


Vir nagmaal:


Nagmaal


Verkorte Nagmaal


Vir bevestiging van ampsdraers:


Bevestiging van Predikante


Bevestiging van Ouderlinge


Bevestiging van Diakens


Vir sluiting van 'n huwelik:


Huwelik