Gemeenskap betrokkenheid


Kersfees skoenboks fondsinsameling.

Ons wil graag vir Kersfees vir die kinders buite die dorp 'n kerspakkie opmaak wat in 'n skoenboks gaan wees. Bv. Waslappie, tan- deborsel, skryfbehoeftes, swietie ens. Indien jy 'n skenking wil maak kan jy Lisa 076 6763137 of Nicolene 082 463 8297 kontak.


Hulp aan armes.


Ons vra asb enige blikkies, nie bederfbare kos en klere vir mense in ons gemeente en gemeen- skap. Veral kinder en baba klere asb. As julle 'n skenking wil maak kan julle vir Lisa Lerm of Nicolene Pretorius kontak of bring.